Döner Mil Keçeleri

ÜRÜN ÇEŞİTLERİMİZ
Pnömatik Sızdırmazlık Elemanları
Yataklama Elemanları
Statik Sızdırmazlık Elemanları
ŞERİT-FİTİL ORING
Özel Sızdırmazlık Elemanları
KAPLİN ÇEŞİTLERİ
Ambalaj Paketleme ve İSG Ekipmanları
KAPLİN ÖLÇÜ VE FİYAT LİSTELERİ

Döner Mil Keçeleri

Yağ keçesi (döner mil keçesi), dönme hareketi veya bazı özel durumlarda doğrusal (gel-git) hareketi olan, iki ayrı ortamdaki akışkanın birbirlerine karışmasını önlemek, diğer bir deyişle yağ olan ortamdaki yağın o ortamda kalmasını sağlamak amacıyla kullanılan bir makine elemanıdır.

Çalıştığı yerde iki temel fonksiyonu yerine getirir. Statik sızdırmazlık: Keçe dış çapı ile yuva yüzeyi arasında sağlanan sızdırmazlıktır. Keçeler üretilirken dış çap ölçüleri yuvalarında yeterli sıkılık sağlayacak şekilde üretilir.
Dinamik sızdırmazlık: Keçenin yağ dudağı ile mil arasındaki sızdırmazlıktır. Keçeler üretilirken dudağın yaysız çapı, mil çapından belli oranda küçük işlenir. Bu mili bir miktar sıkar.
Bu sıkılık, keçe dudağına yay takıldıktan sonra bir miktar daha artar.
Bu toplam sıkılık, sızdırmazlığı sağlayan çapsal kuvveti oluşturur.